Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Lipusz
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia różne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia różne Ogłoszenia różne

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r.

Ogłoszenie -  sprzedaż drewna

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Lipusz

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku

Ogłoszenie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lipusz w roku 2018.

Dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej  w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lipusz

Informacja o naborze wniosków

Wniosek  o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Lipusz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu  „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018

Regulamin konkursu "Czyste powietrze Pomorza"

 

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zazwoleniu na realizację inwestycji drogowej - decyzja  nr AB.6740.10.3.2018

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku dot. przystąpienia do zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bory Tucholskie, Jeziora Wdzydzkie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipusz”

Projekt dokumentu: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipusz”

Informacja dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu:  „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipusz”

Opinie dot. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipusz”:

 

Ogłoszenie dotyczące wsparcia osób poszkodowanych podczas nawałnicy

Komunikat PIORIN Oddział w Gdańsku w sprawie postępowania z niepełnowartościowymi środkami ochory roślin na terenach objętych huraganem.

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku O/Kościerzyna:

- o zwalczaniu mszycy na pl. Ziemniaka

- o zwalczaniu zarazy ziemniaka na pl. Ziemniaka

- o zwalczaniu stonki ziemniaczanej

 

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia  psychologa do projektu "Dobr Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz"

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI-II.7840.1.341.290.2016.KK z dnia 09.12.2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo. Etap XI. Odcinek linii od projektowanego słupa LI-12 (z wyłączeniem tego słupa) do projektowanego słupa nr NK-1 (z wyłączeniem tego słupa).

Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu www.ops-lipusz.biuletyn.net zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na " Sukcesywną dostawę gorących posiłków w ramach dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Lipuszu i Gimnazjum w Lipuszu w 2017 r.  www.ops-lipusz.biuletyn.net/?bip=1&cid=46&bsc=N

 

Wójt Gminy Lipusz informuje o wydłużeniu terminu składania ankiet i deklaracji w celu uczestnictwa w projekcie z zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych do dnia 27.12.2016 r

ogłoszenie z dnia 21.12.2016 r.

załączniki:

ANKIETA Lipusz Nowa Karczma

Regulamin z dnia 21_12_2016

deklaracja Lipusz

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie udzielenia pozwolenia budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowych dla inwestycji: Budowa dwutorowej napowietrznaj linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń - Zydowo Kierzkowo. Etap XI. Odcinek linii od projektowanego słupa LI-12 (zwyłączeniem tego słupa) do projektowanego słupa nr NK-1 (z wyłączeniem tego słupa)

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego dot. zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu Aktualizcji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w ktorej zostal przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom dolelowy bezo(a)pirenu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące uchylenia w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016 r., znak: WI-X.747.1.2016.AM, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej pn.: "Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Zydowo Kierzkowo" dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci ptrzemysłowych dla inwestycji: " Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń - Zydowo Kierzkowo. Etap XI. Odcinek linii od projektowanego słupa 112 do projektowanego słupa nr NK-1 (z wyłączeniem rego słupa)".

Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr. ZA.5161.296.2016.EP z dnia 18.07.2016 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archologicznych badań powierzchniowych w ramach ralizacji programu Archologiczne Zdjęcia Polski na obszarach AZP 16-37, 16-38, 17-37, 17-38 na terenie gmin: Lipusz i Kościerzyna (gmina miejska i wiejska).

Informacja w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach praogramu monitoringu lasów w latach 2016-2020

Ogłoszenie o konkursie Wójta Gminy Lipusz na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszkowach z dnia 17.06.2016 r.

Informacja o planowanych badaniach archeologicznych na terenie gminy Lipusz z dnia 06.06.2016 r.

Ogłoszene o projeckie "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipusz" - z dn. 22.01.2016 r.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dn. 30.11.2015 r. o sporzadzeniu i podaniu do publicznej wiadaomościprojektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w rejonie Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narazonych na jej skutki         FORMULARZ składania uwag i wniosków

SUSZA - 2015 r.

Obwieszczenie - postanowienie prostujące oczywistą pomyłkę pisarską dot. decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo, woj. pomorskie" - z dnia 14.10.2015 r. >>>czytaj całość

Obwieszczenie - decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznch dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podlożu projektowanych słupów linii 400 kV realacji Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo, woj. pomorskie -  z dnia 29.09.2015 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych slupów linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, woj. Pomorskie” - z dnia 31.08.2015 r. >>>czytaj całość

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasów>>>czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych slupów linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, woj. Pomorskie” – z dnia 27.07.2015 r. >>>czytaj całość

informacja z dnia 06.07.2015 r. w sprawie rozpoczęcia wykonania  Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu  w kraju w latach 2015-2019, obejmujący lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa>>>
czytaj całość

zawiadomienie  - prace taksacyjne>>>czytaj całość

ogłoszenie - wałęsające się psy>>>czytaj całośćdata wytworzenia2017-11-23
data udostępnienia2017-11-23
sporządzone przez
opublikowane przezIwona Arendt
ilość odwiedzin9189
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, tel.: +48.586874515, fax: +48.586874591, ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@