Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Lipusz
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Sprawy  / Działalność gospodarcza
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Rejestracja Działalności Gospodarczej


Formularze do pobrania

Instrukcja wypełaninia wniosku CEIDG-1

Wniosek o wpis do CEIDG -1 

Załącznik CEIDG - MW

Zalącznik CEIDG -PN

Załącznik CEIDG - PORP

Załącznik CEIDG - RB

Załącznik CEIDG - RD

Załacznik CEIDG - SC

 

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
 • osobiście  w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
  Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.
 • wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:

 • opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
 • albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany
 • albo podpisany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych
 • albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie :

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (nowy wpis, zmiana wpisu,  likwidacja, zawieszenie , wznowienie).
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny).
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym  , o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników( Urząd Skarbowy)
 • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia  o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników  (ZUS lub KRUS)

 Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego , opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas Wójt wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca jest obowiązany  zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, powstałe po dniu dokonania wpisu, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.firma.gov.pl

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy  Lipusz     ul. Wybickiego 27

Referat Administracyjno - Oświatowy - pokój nr 2

w godzinach pracy urzędu

WNIOSEK O WPIS JEST ZWOLNIONY Z OPŁAT.

DOTATKOWE INFORMACJE:
Druk wniosku CEIDG jest dostępny w formie papierowej w Urzędzie Gminy pokój nr 2
Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:
Ministerstwo Gospodarki  www.ceidg.gov.pl
Platforma ePUAP  www.epuap.gov.pldata wytworzenia2015-04-02
data udostępnienia2015-04-02
sporządzone przez
opublikowane przezAneta Spychalska
ilość odwiedzin1214
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, tel.: +48.586874515, fax: +48.586874591, ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@